Fear21 - Coach, säljutbildningar och personlig utveckling

Hur kommer det sig att 20% av medarbetarna står för 80%
av resultatet?


Vi vet att det är passionen och drivkraften i dem som gör detta. Därför har vi tagit fram en metod som hittar både passionen och drivkraften hos varje individ. Det som krävs för att ni ska lyckas med ert företag är ert mod och engagemang.

Vågar ni anta utmaningen? Hitta den rätta säljutbildningen här!